Möte 2020-01-22

Kommunstyrelsens näringslivsutskott
15:00 - 16:00 Häverösalen