Möte 2020-05-13

Kommunstyrelsens näringslivsutskott
15:00 - 17:30 Häverösalen