Hoppa över navigering
 •   1

  Val av sekreterare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Överföringsledning Spillersboda-Håtö samt ombyggnad av avloppsreningsverk Spillersboda

 •   5

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2020 - Naturgasen 3, Rimbo-Tomta 4:30 mfl.

 •   6

  Investering 2020 - Ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57

 •   7

  Verksamhetsplan för teknik- och klimatnämnden 2020-2022

 •   8

  Månadsrapport för teknik- och klimatnämnden december 2019

 •   9

  Teknik- och klimatnämndens yttrande om revidering av A-delen i nämndernas reglemente

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.