Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Delårsrapport 2 2020 för teknik- och klimatnämnden (handlingar publiceras senare)

 •   6

  Energibesparing i kommunala fastigheter 2020-2022

 •   7

  Renhållningstaxa 2021

 •   8

  Reducering av ÅVC-avgift för Pingstkyrkans second handbutik i Norrtälje

 •   9

  VA-taxa 2021

 •   10

  Ändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hösten 2020 (ärendet utgår)

 •   11

  Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2 2020

 •   12

  Sammanträdesdagar 2021 för teknik- och klimatnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.