Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Godkännande av exploateringsavtal samt investeringar i anslutning till detaljplan för del av fastigheterna Niord 1 och Tälje 3:1 inom ÖBG, i Norrtälje Stad

 •   6

  Godkännande av investeringsanslag i anslutning till detaljplan för Lommarstranden etapp 1, del av fastigheterna Tälje 4:62, Tälje 4:90 och Tälje 4:26

 •   8

  Investering 2020 - Faktoribron

 •   9

  Investering 2021 - Renovering av Roslagens sjukhus (ROS) badanläggning

 •   10

  Investering 2021 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

 •   11

  Investering 2021 - Mindre investeringar i befintliga VA- ledningsnät

 •   12

  Investering 2021 - VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader

 •   13

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hösten 2020

 •   14

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och spillvatten för Västernäs, Östernäs och Uppnäs

 •   15

  Utökning och inskränkning av Åkerö verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

 •   16

  Upphävande av vattenskyddsområden för grundvattentäkter som inte längre används för kommunal dricksvattenförsörjning samt revidering av vattenskyddsområden för att säkra dricksvattenförsörjningen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.