Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Investering 2019 - Ny återvinningscentral på Vattumannen 1

 •   6

  Investering 2019 - Projektering renhållningskaj i Kapellskär

 •   7

  Investering 2020 Projektering av utbyggnad av allmänna VA-anläggningen i Åkerö verksamhetsområde samt utökning av verksamhetsområde.

 •   8

  Investering 2020 Överföringsledning Spillersboda – Håtö Etapp 1

 •   9

  Investering 2020 Bergby vattenverk – säkra reservvattenförsörjning till Rimbo

 •   10

  Investering 2020 Hallstavik avloppsreningsverk- Projektering renshantering

 •   11

  Investering 2020 Drottningdals vattenverk - Projektering

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.