Hoppa över navigering
 • § 31

  Val av justerare

 • Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

 • § 33

  Informationsärenden

 • Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader, parkering och park samt mindre underhållsåtgärder på lokalgator samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en total kostnad av 11 389 tkr. Fördelat på investeringsanslag för reinvestering om: 3 150 tkr för belysning, 1 010 tkr för gator, 5 529 tkr för park, 1 200 tkr för konstruktionsbyggnader, 500 tkr för parkering.

  Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.

  Kapitalkostnaderna ökar totalt med 560 tkr från och med år 2023 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2022.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.