Hoppa över navigering

Möte 2023-10-03

Kommunala Pensionärsrådet
11:45 - 12:30 Sportcentrum Pucken

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Ordförande öppnar mötet.

 • Upprop sker enligt lista av nämndsekreteraren.

 • § 10

  Val av justerare och tid för justering

 • Socialnämnden i Norrtälje kommun har överlämnat nominering av ny ledamot Susanna Åsensjö (SD) och ersättare Margit Hedin Livstedt (S) för Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2024.

  Susanna Åsensjö, Socialnämnden presenterar sig för rådet.

 • Elham Pourmand, KSON, redogör för rådet om biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun.

  Boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende är avsedd för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service samt därutöver har behov av att bryta oönskad isolering

  Kartläggningen visar att ca 2% av 80 åringar och äldre skulle kunna vara i behov av biståndsbedömt trygghetsboende.
  ca 100 biståndsbedömda trygghetsboenden skulle då behövas i dagsläget. Det inkluderar målgrupp med finsk ursprung.

  Det finns idag i Rimbo på Bergshyddans särskilda boende för äldre (Safiren), 8 platser.
  Det kommer även att inrättas 11 platser i Elmsta, Elmstagårdens säbo. Genom succesiv omställning. I Elmsta har Tio Hundra inte kundval. Omsorgen kan tillhandahållas av personal på boendet.

  Boendeformen kommer även att Upphandlas, upphandling genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att utförare får lämna in anbud mot ett förfrågningsunderlag.

  Individen betalar själv för vård- och omsorgsinsatser tex. hemtjänst.
  Möjlighet till gemensam lunch erbjuds via verksamheten. Fokus på gemenskap, gemensamma aktiviteter, högtider etc.

 • Madeleine Rietschel Äldre- och funktionshinderombudsman (ÄFO) redogör för rådet angående Region Stockholm KPR,  samverkan 1 juni 2023. Seniorvårdsberedningen bereder ärenden för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) på områden som geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), palliativ vård och samverkansfrågor. 

  Primärvårdsnämnden (PVN) är en ny nämnd som ansvarar för primärvården, i vilken bland annat ingår vårdcentraler, primärvårds rehab och flera vårdval. Uppdelningen av sjukvården följer det nya styrets mål att stärka primärvården under mandatperioden. 

  Sedan hösten 2022 finns en huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorgsjukvårdsöverenskommelse (HÖK), mellan regionen och kommunerna i länet. Denna ger oss ramarna för hur vi ska samverka. Avtalen specificerar sedan samverkan mellan parterna.

  Förslag till ny Äldreomsorgslag - 1 januari 2024. ÄFO redogör kort för förslag om ny Äldreomsorgslag. Förslaget till ny lag är tillbakadraget och att det kommer att ingå i nya Socialtjänstlagen (SOL) i stället.

  Eftersatta klimatanläggningar. ÄFO redogör för eftersatta klimatanläggningar

  TBE-vaccin. Region Stockholm utför inte TBE-vaccination för 65 + varje enskild individ får kontakta vården själva.

  Bilagor

 • Föreningarna påtalar som också tidigare skett att belysningen vid E18 och Väg 276 ut mot Åkersberga saknar belysning och där också en gång- och cykelväg bara avslutas tvärt och personer vistas på vägen mot MAX hamburgare. Föreningarna vill inte att en olycka ska hända innan belysning och väg åtgärdas.

 • Kommunala pensionärsrådet avslutas kl 12.30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.