Hoppa över navigering

Möte 2023-10-03

Rådet för funktionshinder
10:00 - 10:35 Sportcentrum Pucken

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Ordförande öppnar mötet.

 • Upprop sker enligt lista för rådet av nämndsekreteraren.

 • § 11

  Val av justerare och tid för justering

 • Socialnämnden i Norrtälje kommun har överlämnat nominering av ny ledamot Lisbeth Krogh (M) och ersättare Margit Hedin Livstedt (S) för Rådet för funktionshinder för mandatperioden 2023-2024. I Socialnämndens protokoll har en felskrivning i yrkandet noterats.

  Lisbeth Krogh, Socialnämnden presenterar sig för rådet.

   

  Bilagor

 • Anna Eneroth från Kultur- och fritidskontoret informerar om funktionshinder. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelse nedsättning, synnedsättning samt intellektuell funktionsnedsättning inom 14 ­olika idrotter. Förbundet arbetar för att skapa bättre förutsättningar för idrott för personer med funktionsnedsättning, ofta genom utvecklingssamarbeten med andra organisationer, myndigheter och aktörer inom näringslivet. Det finns generellt sett en hel del hinder när det gäller idrottande för personer med funktionsnedsättning. Ett ofta återkommande problem är bristande tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler. Parasport Sverige har tagit fram manualen för att höja kunskapen om tillgänglighet och därmed bidra till att skapa bättre förutsättningar för att alla ska kunna idrotta och leva ett aktivt liv.  Bättre tillgänglighet innebär bättre idrott för fler

  Föreningarna framför att Norrtälje kommun är sämst på tillgänglighet för funktionsnedsatta och synskadade. Stor okunskap i kommunen om behovet konstateras i rådet. När det projekteras för byggnationer bör rådet för funktionshindrade vara remissorgan för att kunna yttra sig om eventuella behov av hjälpmedel vid nyproduktion.

   

   

 • Madeleine Rietschel, Äldre- och funktionshinderombudsman (ÄFO) har haft sitt första referentgruppsmöte och kan konstatera att det är ett brett område: syn, hörsel och rörelse. Det är eftersatt i Norrtälje kommun och som ÄFO har tagit upp i sin krönika. Referensgruppen fick gå tillbaka till sina organisationer och brutto lista om risker, "vad ser vi i dag och vad behöver prioriteras hos politiken". 

  Norrtälje kommun kommer att ha en rundvandring i Rimbo meddelar Hans Andersson, ordförande.

  Föreningarna i rådet framför flera eftersatta tillgänglighets brister för den fysiska miljön där kommunen ansvarar för ytorna. När det gäller fastigheterna i kommunen är många trottoarkanter för höga. Övergångstället vid polisen är dålig samt kullerstenarna i centrum.

  Föreningarna uppmanas att när det gäller Trafikverket gator och vägar kontakta dem direkt och när det gäller kommunens gator och vägar gör en felanmälan på kommunens hemsida eller lämna in skriftligt i receptionens kundcenter.  I och med detta blir det lättare att se problemen i kommunen och går då att få ut statestik.

 • Mötet avslutas kl 10.35.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.