Hoppa över navigering

Möte 2024-06-20

Rådet för funktionshinder
10:00 - 10:42 Folkets Hus i Norrtälje kommun, Galles gränd 5
 • § 8

  Upprop

 • § 9

  Val av justerare och tid för justering

 • Hans Andersson (L) informerar om kundvalet där hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering arbetar tillsammans under samma uppdrag i syfte att erbjuda bättre vård. 

  Hans Andersson (L) informerar även om MUMIK som är ett kulturprojekt där vuxna, oavsett funktionsvariationer, får möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter. Projektet drivs av Kulturskolan i Rimbo i samarbete med Tiohundra AB och finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden. De har under våren spelat teaterpjäsen "Ett drömspel". Ett mycket lyckat projekt. 

 • Hans Andersson (L) föredrar kapacitetsplaner för verksamheter riktade gentemot LSS. Bland annat nämns att Gröna gränds gruppbostad är uppfört med tillfälligt bygglov. Information om framtida planer för verksamheten efterfrågas. Ytterligare poängterar Rådet för funktionshinder vikten av att planera för LSS-verksamheter redan i detaljplanearbetet.

  Britt-Marie Åhman (NHS) lyfter vikten av ökad tillgänglighet för boenden på verksamheter utanför Norrtälje stad. De är i behov av fler sociala aktiviteter än de som erbjuds på boendet. Boenden i Hallstavik blir erbjudna att åka till Norrtälje stad, men Britt-Marie Åhman (NHS) efterfrågar även andra aktiviteter i Hallstavik. 

   

 • Natalie Larson, nämndsekreterare redogör för möjligheten att ansöka om reseersättning digitalt.

  Bilagor

 • Rådet för funktionshinder beslutar tillägga en fast punkt på dagordningen avseende genomgång av föregående protokoll på rådets framtida sammanträden. 

  Hans Andersson (L) informerar att dagens sammanträde kan bli hans sista med Rådet för funktionshinder.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.