Hoppa över navigering

Möte 2024-03-14

Rådet för funktionshinder
10:00 - 10:30 Norrtälje Sportcentrum, Pucken (Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Upprop

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

  • SÄBO med LSS-inriktning utredning KSON, Elham Pourman och Madelene Zwahlen, KSON behöver RFF:s åsikt innan direktionen i juni.  
 •   5

  Meddelanden till Rådet för funktionshinder (RFF) 2024

 •   6

  Information från Råd, nämnder och åhörare

 •   7

  Mötet avslutas

 • § 1

  Mötet öppnas

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Val av justerare och tid för justering

  • En utredning pågår från Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje (KSON) gällande särskilt boende (SÄBO) med LSS-inriktning. Elham Pourman och Madelene Zwahlen, KSON, föredrar muntligt angående utredningen med Power Point presentation och behöver RFF:s åsikt innan direktionen i juni fattar beslut. En avdelning kommer att upprättas för äldre med LSS-inriktning och det är lagstiftningen som styr förändringen. KSON har ett utredningsuppdrag med fokus på övergång från Lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) till Socialtjänstlagen (SoL).  Den 2 maj 2024 ska utredningen vara klar. 
  • Diskussioner fördes och frågor ställdes.
 • Rådet undrar hur är planeringen framöver för rådens sammanträdesorganisation/arbetsordning? 

  Svar: En övergripande översyn pågår för råden och presenteras när det är klart, troligtvis till nästa år 2025.

  Rådet meddelar att det är inte bra att börja för tidigt på morgonen för många åker långt med färja/båt och färdtjänst.

 • § 7

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.