Hoppa över navigering

Möte 2024-03-14

Kommunala Pensionärsrådet samt Rådet för funktionshinder
11:00 - 12:25 Norrtälje Sportcentrum, Pucken (Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje)
 • § 1

  Mötet öppnas

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Val av justerare och tid för justering

 • Protokoll 231212 för råden har utsänts efter justering. Ordförande frågar om det finns några frågor på dem. 

  • Seniordagen 14 maj 2024, kl. 10.00-15.00 i Societetsparken. Linda Wrangsell Sjögren och Marianne Cleveland (KSON) redogör muntligt med Power Point presentation. Fjärde gången dagen arrangeras – cirka 4 000 besökare förra året. Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg deltar tillsammans med gemensamma budskapet Tillsammans – för ett aktivt och hälsosamt liv! Inspirera till glädje och visa på aktiviteter och vilket stöd som finns att få i kommunen. Deltar med två tält intill varandra; aktiviteter på stora scenen och i cafétältet där en scen finns – programplanering pågår. Föreningar är inbjudna till en gemensam föreningsyta kostnadsfritt. Klart med café Guldkanten som är Seniordagens café – Tiohundras dagliga verksamhet.
  • EU-valet, 9 juni 2024, Hur budröstning och ambulerande röstning går till. Mikael Forsander och Isa Binder, valsamordnare, föredrar muntligt med Power Point presentation. Den 22 maj till 9 juni kan brukaren rösta. Första hand rösta i röstningslokal, andra hand via bud och tredje hand ambulerande. En lokal är öppen under hela perioden. Särskilt stöd kan utföras för ambulerande röstmottagning. Valorganisationens önskan är att informera brukaren om möjlighet att antingen rösta via bud eller ambulerande röstmottagning och att möjlighet att boka tid eller agera bud för brukaren finns.
  • Ny förbundsdirektör för Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje? (KSON): Ann-Sophie Holgersson började 1 februari 2024 och redogör muntligt med Power Point presentation sina visioner och framtida utvecklingsområden inom KSON.
  • Bedrägerier: Carola Wiklund från polisen redogör muntligt om de vanligaste bedrägerierna hos äldre- och funktionshindrade. Polisen samarbetar med sjukvården, Roslagens sparbank och röda korset. De vanligaste bedrägerierna i dag är per telefon eller mail, att det händer något på personkontot. Seniorstölder, de som blivit av med saker i sin bostad är både svåra att jobba med och lösa.
 • Äldreombudsmannen Madeleine Rietschel lämnade rapport om 2023 års arbete och presenterade fokusfrågor under 2024. Mer information finns i utsänt presentation eller kontakta äldreombudsmannen för ytterligare information. 

 • Myndigheten för delaktighet (MfD) har nu kommit med sin rapport från enkäten som genomfördes under 2023. Rapporten säger generellt att kommunerna kan bli bättre på upphandling, i tillgänglighetsperspektiven.

  Av 45 möjliga poäng landade kommunen på 28 poäng. 2023 års enkätsvar ansvarade ÄFO för och genomfördes i samverkan med KSON.

   

 • Britt-Marie Åhman, Norrtälje funktionshinderföreningars samorganisation (NHS): Föreningen planerar för hösten en "Hälsans dag" och blir den 19 oktober 2024.

  Åsa Wennerfors, ordförande i KPR: Kommunikationskanaler från föreningar till nämnder och styrelser. Hur kan representant som är ledamot/ersättare vidaresända frågor till nämnderna.

  Hans Andersson, ordförande i RFF: Kom och se "Rimborevyn". Kommer ut i Norrtälje tidningen.

  En föreläsning om "Krisberedskap" sker den 19 mars 2024, kl 14.00 anmäl er.

   

 • Eva Axelsson Svenska kommunalpensionärernas Förbund (SKPF): Hur blir det på juni mötet lokal m m

  Folkets Hus i Norrtälje kommun är bokad den 20 juni 2024, kl 10.00-12.30. Flera önskemål har inkommit ang datum och tid för juni mötet. Rådens sammanträden flyttas p g a Campus Roslagen som är på Sportcentrum hela den veckan.

 • § 10

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.