Hoppa över navigering

Möte 2023-04-27

Landsbygdsråd
16:30 - 19:15 Rådmansö
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Status/Inkomna ärenden

 •   3

  Vattenplanen

 •   4

  Trygghets- och informationspunkter

 •   5

  Information från Rådmansö

 •   6

  Yttrande till ÖP

 •   7

  Information från kommunen

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa möte

 • Ordförande Andrea Kronvall (SD), hälsar alla välkomna och extra välkomna till rådets nya representanter. Efter kommunstyrelsens sammanträde i mars togs beslut om en ny sammansättning av politisk representation till det kommunala Landsbygdsrådet. 

  Landsbygdsrådet inledde med en presentationsrunda. 

 • Inga inkomna ärenden. 

 • Johannes Sandberg, vattenstrateg Norrtälje kommun presenterar Norrtälje kommuns arbete med vattenplan och ställer frågan till Landsbygdsrådet ledamöter om intresse för ett övergripande vattenråd som tillsammans arbetar med åtgärder. 

  Presentationen skickas ut till ledamöterna i Landsbygdsrådet.  

 • Fredrik Sandell, beredskapsstrateg presenterar Norrtälje kommuns pågående arbete med trygghets- och säkerhetspunkter. 

   

  I Norrtälje kommun finns idag fem primära trygghetspunkter som öppnas upp av Norrtälje kommuns krisledning vid händelse av kris: 

  Norrtälje Brandstation, Alestavägen 4 vid södra infarten

  Rimbo, Verkstadsvägen 7

  Hallstavik, Gottstavägen 24

  Älmsta, Videvägen 12

  Blidö, Fagernäsvägen 1 (vid färjeläget)

   

  Det finns en vilja från civilsamhället att engagera sig i skapandet av trygghets- och säkerhetspunkter runt om i kommunen. Utmaningarna är var trygghetspunkter ska lokaliseras, vem som ska ansvara för trygghetspunkterna och hur dessa ska finansieras. 

   

  Presentation skickas ut till ledamöter. 

 • Märet Ström, Rådmansö-Frötunas representant i Landsbygdsrådet inledde med att berätta kontexten vi befann oss i; Rådmansö, Gräddö, Räfsnäs. Märet berättade även om byggnaden; baracken som vi hade sammanträdet i. 

  Jan-Eric Willén berättade om Räfsnäs. 

  Mattias Ankar berättade om Gräddö bys utveckling. 

  Presentationer sänds ut till ledamöter i Landsbygdsrådet. 

 • Innan Landsbygdsrådets sammanträde hade rådets ledamöter fått i uppgift att sammanfatta vad som är viktigt att, för landsbygden beakta i förslaget till översiktsplan 2050.

   

  Ida-Maria kommer sammanställa Landsbygdsrådets synpunkter, skicka på en kort remissrunda och därefter skicka in ett yttrande till ÖP 2050, undertecknat Landsbygdsrådet. 

 • Landsbygdsveckan

  Lokalekonomisk analys - ett sätt att få resurser att stanna kvar i bygden

  Ida-Maria berättar om landsbygdsveckan som är ett, till största delen digitalt event som arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket. Under veckan kommer det pågå aktiviteter runt om i hela Sverige. 

   

  Norrtälje kommun står som huvudarrangör för en aktivitet med tillhörande HUB. Aktiviteten syftar till att presentera två av Norrtälje kommuns genomförda lokal ekonomiska analyser; Edsbrobygdens och Väddöbygdens.

   

  Aktiviteten samarrangeras med Coompanion Roslagen & Norrort, Leader Stockholmsbygd, Framtid Edsbro och Väddönavet. Efter presentationen, som också innehåller en presentation av Norrtälje kommuns demografiska analys får tittarna följa en paneldialog mellan talarna som berättar vad den lokal ekonomiska analysen betyder för bygden/platsen. 

   

  Efter seminariet kommer finnas möjlighet att träffa ovanstående aktörer för att samtala kring finansiering, lokal utveckling, affärsutveckling på Edsbro bygdegård. Där bjuder vi på fika och visar andra aktiviteter som pågår runt om i Sverige.

   

  Här kan du läsa mer och anmäla dig: https://norrtalje.proofx.se/A7OIB9bMgcnsadJjA68CCG/

   

  Har Sveriges ö- och skärgårds-samhällen en hållbar framtid?

  Den andra aktiviteten som Norrtälje kommun är med och samarrangerar är ett webbinarium om Hållbara Ö-samhällen. Vid webbinariet diskuterar representanter från ö-samhällen, myndigheter och forskare möjligheter och utmaningar för att främja hållbar utveckling i en svensk ö- och skärgårdskontext. Resultat från en nationell inventering av kunskapsbehov, möjligheter och utmaningar presenteras av Docent Paulina Rytkönen, Södertörns högskola. Presentationen följs av en paneldiskussion med deltagande av:

  • Dan Ericsson, statssekreterare på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  • Lotten Hjelm, Skärgårdarnas Riksförbund
  • Gustav Hemming, klimat-, infrastruktur-, och skärgårdsregionråd i Stockholm
  • Patrik Cederlöf, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholms Län
  • Erik Josephson, näringslivs- och skärgårdsutvecklare i Österåkers kommun
  • Martin Olauzon, Tillväxtverket.
  • Moderator är Tommy Larsson Segerlind, lektor i företagsekonomi och skärgårdsforskare, Södertörns högskola

   

  Här kan du läsa mer och anmäla dig: Har Sveriges ö- och skärgårds-samhällen en hållbar framtid? | Landsbygdsveckan

 • Andrea Kronvall meddelar att ledamöter i Landsbygdsrådet har rätt att ansöka om reseersättning vid Landsbygdsrådets sammanträden. 

 • Nästa möte anordnas 1 juni och Landsbygdsrådet kommer då besöka Blidöbygden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.