Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen

 •   4

  Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, oktober 2019, muntlig information

 •   5

  Antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2020/2021

 •   6

  Tidplan för antagning till gymnasieskolan inför läsåret 2020/2021

 •   7

  Ändringsvalsperiod för om- och nyval vid antagning till gymnasieskolan läsåret 2020/2021

 •   8

  Revidering av Kontaktpolitikerorganisation för Utbildningsnämnden

 •   9

  Yttrande över granskningsrapport-Granskning av kommunens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag

 •   10

  Beslut om entledigande och utnämnande av dataskyddsombud för utbildningsnämnden

 •   11

  Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2020

 •   12

  Utvärdering av elevhälsans centralisering. UN

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.