Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Årsredovisning 2020 för Utbildningsnämnden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden, februari 2021

 •   6

  Uppföljning av Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020

 •   7

  Revidering av antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2021/22

 •   8

  Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen 2020

 •   9

  Besvarande av remiss Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

 •   10

  Yttrande över motion från Socialdemokraterna gällande utökad FLEX-satsning på Rodengymnasiet

 •   11

  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) - 2020

 •   12

  Förordnande av verksamhetschef enligt HSL för den medicinska delen av elevhälsan

 •   13

  Revidering av BUS-överenskommelse. Samverkan rörande barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.