Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden

 •   4

  Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019

 •   5

  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) läsåret 2017/2018

 •   6

  Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter

 •   7

  Godkännande av gallringsframställan för barn- och skolnämnden

 •   8

  Kontaktpolitikerorganisation för barn- och skolnämnden 2019-2021

 •   9

  Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning

 •   10

  Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

 •   11

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   12

  Meddelanden till barn- och skolnämnden

 •   13

  Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

 •   14

  Rapporter från politikerbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.