Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, maj 2019

 •   4

  Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden, återremiterad 2019-05-03

 •   5

  Regler för placering i förskola och fritidshem

 •   6

  Nattomsorg i Norrtälje kommun

 •   7

  Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete

 •   8

  Redovisning av statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2018

 •   9

  Införande av resursklasser

 •   10

  Remissvar - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

 •   11

  Ansökan om övertagande - Förskolan Tallbacken i Hallstavik

 •   12

  Besvarande av E-förslag - Allergianpassad skola och förskola

 •   13

  Ansökan om godkännande för Kunskapsförskolan AB att starta fristående förskola i Norrtälje kommun

 •   14

  Redovisning av utredningsuppdrag - F-9 skola i Älmsta

 •   15

  Uppföljning av Barn- och skolnämndens beslut okt 2018 - maj 2019

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

 •   17

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   18

  Meddelanden till barn- och skolnämnden

 •   19

  Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

 •   20

  Rapporter från politikerbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.