Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Delårsrapport 2 för Barn- och skolnämnden 2023

 •   5

  Uppföljning av Internkontrollplan för Barn- och skolnämnden 2023

 •   6

  Fastställande av riktlinjer för modersmålsundervisning

 •   7

  Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

 •   8

  Ansökan om statsbidrag höstterminen 2023

 •   9

  Revidering av sammanträdestider för Barn- och skolnämnden 2023 och delegering av månadsrapport per oktober

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut till barn- och skolnämnden

 •   12

  Meddelanden till Barn- och skolnämnden 2023

 •   13

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   14

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 •   15

  Information från förvaltningen A) Organisation B) Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM ) C) Redovisning av Norrtälje kommuns utbildningsenkät för fristående och kommunal verksamhet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.