Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen

 •   4

  Delårsrapport 2, 2019 för barn- och skolnämnden

 •   5

  Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019

 •   6

  Ansökan om statsbidrag hösten 2019

 •   7

  Avveckling av Björkö-Arholma förskola

 •   8

  Avveckling av Köpmanholms förskola

 •   9

  Förskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   10

  Grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   11

  Grundsärskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   12

  Fritidshemmets kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   13

  Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, barn- och skolnämnden

 •   14

  Riktlinjer för centrala barn-och elevhälsan, BSN

 •   15

  Besvarande av E-förslag - Politiker borde praktisera i skolans verksamheter

 •   16

  Medgivande till offentliga sammanträden för barn- och skolnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.