Hoppa över navigering
  • Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar om läsårsdata för grundskolans verksamheter på delegation av barn- och skolnämnden.

    Barn- och utbildningskontoret föreslår en revidering av tidigare beslutade läsårsdata för 2023-2024. Den föreslagna förändringen av läsårsdata för kommande läsår innebär skolstart den 17 augusti och skolavslutning den 12 juni för eleverna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.