Möte 2020-11-23

Barn och skolnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:00 sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Nor