Hoppa över navigering
 • Barn- och skolnämnden tog i samband med beslut om verksamhetsplan 2018 den 4 december 2017 också beslut om internkontrollplan för nämnden.

  Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.

  Barn- och utbildningskontoret har efter första kvartalet genomfört kontroll av följande områden:

  • Skolpliktsbevakning
  • Återsökning av statsbidrag
  • Rutiner för utbetalning av bidrag/peng till utförare av förskole- och skolverksamhet
  • Efterkontroll av barnomsorgsavgifter genom samkörning av inkomstuppgifter mot Skatteverket
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.