Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen. A). Organisation. B). Ekonomi. C). Resultat av insats inom riktade insatser för nyanlända D). Resultat läsa, skriva, räkna garantin

 •   4

  Delårsrapport 1 2021 för Barn- och skolnämnden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport 2021 för barn- och skolnämnden

 •   6

  Yttrande över revisionsrapport Ekonomistyrning skola 2020

 •   7

  Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2021

 •   8

  Uppföljning av beslut Barn- och skolnämnden 2021

 •   9

  Beslut om barn- och skolnämndens offentliga sammanträden 2021

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.