Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information

 • Förslag till beslut gällande kommunala föreningsbidrag till 15 kulturföreningar utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler.

 • Förslag till beslut avser en extra utbetalning av bidrag till föreningar och stiftelser som har egen eller arrenderad anläggning och som har fått bidrag från Norrtälje kommun för drift av sin anläggning under 2022. Det extra anläggningsbidraget baseras på utbetalt bidrag gällande anläggningens drift (rörliga utgifter) och är 15% av den genomsnittliga beviljade summan per år under de senaste fem åren. Den totala summan för det extra anläggningsbidraget blir utifrån detta 1 454 700 kronor. Anledningen till det extra anläggningsbidraget är att många föreningars verksamhet under 2022 ofrivilligt har påverkats av ökade kostnader kopplat till den höga inflationen samt eskalerande elpriser. Det extra bidraget skulle vara en hjälp och en uppmuntran till kommunens föreningar och stiftelser som har egen eller arrenderad anläggning i deras fortsatta arbete att erbjuda ett brett och rikt kultur- och fritidsutbud samt föreningsliv.

 • Förslag till beslut avser en extra utbetalning av anläggningsbidrag till Länna bygdegårdsförening på 481 854 kr. Bidragets syfte är att möjliggöra för Länna bygdegårdsförening att kunna ansöka om medel hos Boverket för renovering av kök och hygienutrymme. För att erhålla investeringsbidrag krävs att kommunen är med och finansierar renoveringsprojektet med minst 30 % vilket är 481 854 kr av totalbeloppet på 1 606 000 kr. Bidraget betalas ut efter uppvisande av faktura och täcker hela den fakturerade summan upp till bidragets maxbelopp.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden. 

 • Redovisning av nyinkomna ärenden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.