Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • Fyra av nämndens uppdrag är färdiga och tre stycken är påbörjade, samtliga uppdrag går enligt plan. Ett nämndinitiativ är färdigt och ett är påbörjat, alla initiativ beräknas gå enligt plan. Kultur- och fritidsnämnden redovisar per juli ett positivt resultat om 3 113 tkr och prognosticerar en positiv avvikelse om 244 tkr

 • Kultur- och fritidsnämnden ska utse ersättare för Merve Baz (KD) som avsagt sitt uppdrag.

 •   6

  Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden

 •   7

  Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden

 •   8

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.