Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Delårsrapport 1, 2019 för utbildningsnämnden

 •   5

  Uppföljning av internkontrollplan för utbildningsnämnden 2019

 •   6

  Uppsägning av lokaler och flytt av verksamhet, Jungfrun 2 och Jungfrun 3

 •   7

  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) - läsåret 2017/2018

 •   8

  Godkännande av gallringsframställan för utbildningsnämnden

 •   9

  Val av ny ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   10

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   11

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   12

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.