Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, oktober 2019

 •   5

  Antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2019/2020

 •   6

  Tidplan för antagning till gymnasieskolan inför läsåret 2019/2020

 •   7

  Ändringsvalsperiod för om- och nyval vid antagning till gymnasieskolan läsåret 2020/21

 •   8

  Revidering av Kontaktpolitikerorganisation 2019-2020 för Utbildningsnämnden

 •   9

  Granskning av kommunens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag

 •   10

  Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2020

 •   11

  Uppföljning av utbildningsnämndens beslut 2019

 •   12

  Utvärdering av elevhälsans centralisering. UN

 •   13

  Beslut om utnämnande och entledigande av dataskyddsombud för utbildningsnämnden

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   15

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   16

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   17

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 •   18

  Rapporter från politikerbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.