Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen. . A). Arbetsplaner

 •   4

  Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden, per oktober 2020

 •   5

  Antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2021/22

 •   6

  Tidplan för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 2021/2022

 •   7

  Ändringsvalsperiod för om- och nyval vid antagning till gymnasieskolan läsåret 2021/2022

 •   8

  Förslag på förändringar angående Skolutvecklingsprogrammet

 •   9

  Revidering av riktlinjer för måltidsverksamheten

 •   10

  Vägledningsdokument i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

 •   11

  Besvarande av E-förslag - Svenskt smör i skolan

 •   12

  Yttrande över motion från Vänsterpartiet gällande Feministiskt självförsvar

 •   13

  Uppföljning av utbildningsnämndens beslut 2020

 •   14

  Delegering av yttrande i granskning av insatser för vuxnas individutveckling mot egen försörjning

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   16

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   17

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   18

  Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

 •   19

  Rapporter från poltikerbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.