Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen

 •   4

  Kompletterande svar på föreläggande från Skolinspektionengällande tillsyn av gymnasieverksamheten i Norrtälje kommun

 •   5

  Kompletterande svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasiesärskoleverksamheten i Norrtälje kommun

 •   6

  Kompletterande svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av vuxenutbildningsverksamheten i Norrtälje kommun

 •   7

  Motion från Socialdemokraterna gällande Ett tryggare Rodengymnasium

 •   8

  Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

 •   9

  Val av ny ledamot i Utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   10

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   11

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   12

  Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

 •   13

  Rapporter från politikerbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.