Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen. A) Organisation/Ny Organisation gymnasiet. B).Ekonomi. C).) Regelbunden tillsyn Skolinspektionen. D).Interna betygsresultat gymnasiet. E).Söksiffror antagningen. F). Information från elevhälsan

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   5

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   6

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   7

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 •   8

  Rapporter från politikersbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.