Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Delårsrapport 1 för Utbildningsnämnden 2021

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport 2021 för utbildningsnämnden

 •   6

  Uppföljning av internkontrollplan för utbildningsnämnden 2021

 •   7

  Yttrande över revisionsrapport Ekonomistyrning Skola 2020

 •   8

  Programutbud vid Rodengymnasiets enheter åk 1, Gymnasiesärskolan läsår 2022-23

 •   9

  Plan för introduktionsprogram 2021-2022

 •   10

  Uppföljning av utbildningsnämndens beslut 2021

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   12

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   13

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   14

  Rapporter från arbetsuskottet, presidiet och ordförande

 •   15

  Rapporter från politikersbesök på enheterna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.