Hoppa över navigering
 • Upprop

  Val av justerare, tid och plats

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
  2. Delegationsbeslut.
 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift avseende påbörjad nybyggnation av fritidshus innan utfärdat startbesked

 •   9

  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga

 •   10

  Uttagande av byggsanktionavgift och föreläggande om rättelse genom rivning av olaga uppfört fritidshus

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan startbesked

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad/rökkanal - (Hus 1)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad/rökkanal - (Hus 2)

 •   15

  Föreläggande om att vidta åtgärd avseende ovårdad tomt samt upplag för tunga fordon

 •   16

  Föreläggande om vidtagande av åtgärd avseende ovårdad tomt och uppställda skrotbilar

 •   17

  Uttagande av byggsanktionsavgift avseende olovligt uppfört vindskydd, spång, container samt trädfällning

 •   18

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Godkänna månadsrapport maj

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.