Hoppa över navigering
 • Upprop

  Val av justerare, tid och plats

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Ann Lewerentz (M), Annette Tagesson (M), Stefan Lindskog (C), Martin André (L) Marcus Granström (S), Sören Åkerblom (S), Karl-Göran Edberg (SD) samt Gabriel Liljenström (MP) utses som ordinarie ledamöter i bygg- och miljönämndens arbetsutskott samt

    

  2. Åsa Malmström (M), Susanne Hallqvist (M), Boris Andersson (C), Ulf Zakrisson (L), Ethel Söderman-Sandin (S), Lennart Svenberg (S), Roger Harvidsson (SD) samt Kai Larsson (MP) utses som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

    

    

    

   Beredning

   För Alliansen (M, C, L, KD) föreslås Åsa Malmström (M), Susanne Hallqvist (M), Boris Andersson (C), Ulf Zakrisson (L), som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

    

   För oppositionen föreslås Ethel Söderman-Sandin (S), Lennart Svenberg (S), Roger Harvidsson (SD) samt Kai Larsson (MP) som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  anta nedanstående regler avseende ersättares tjänstgöring i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

   

  1.  personlig ersättare.

   

  2.  ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll.

   

  3.  för ledamot tillhörande                 inträder ersättare i nedan angiven

       nedanstående partigrupp              partigruppsordning

   

       (M)                                                (C) (L) (KD)

       (C)                                                 (L) (M) (KD) (S) (MP) (ROOP ) (V) SD)

       (L)                                                 (C) (M) (KD) (S) (MP) (ROOP)

       (KD)                                              (M) (C) (L)

       (S)                                                 (MP) (V) (C) (L) (ROOP)

       (SD)                                              Avstår att välja turordning

       (MP)                                              (S) (C)

       (V)                                                (ROOP) (S) (MP)

       (ROOP)                                         (V) (MP) (S)

   

  Bakgrund

  Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 280 beslutat om tjänstgörande ersättarordning i nämnd och utskott för mandatperioden 2019-2022. Bygg- och miljönämnden antar ordningen för arbetsutskottet.

   

   

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  1. Boris Andersson (C) utses som ordinarie ledamot och Ethel Söderman-Sandin (S) som ersättare i rådet för funktionshinder och

    

  2. Ann Lewerentz (M) utses som ordinarie ledamot och Holger Forsberg (S) som ersättare i det kommunala pensionärsrådet.

    

    

    

   Bakgrund

   I reglemente för respektive rådet för funktionshinder och kommunala pensionärsrådet framgår att bygg- och miljönämnden ska utse en ledamot samt ersättare för denne.

    

   Förslag har lagts att utse Boris Andersson (C) som ledamot i rådet för funktionshinder och Ann Lewerentz (M) som ledamot i pensionärsrådet.

   Ethel Söderman-Sandin (S) föreslås som ersättare i rådet för funktionshinder och Holger Forslund (S) föreslås som ersättare i pensionärsrådet.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  1. Samhällsbyggnadsdirektör, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid samhällsbyggnadskontoret beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts sammanträden.

    

    

    

   Bakgrund

   Det föreligger enligt kommunallagen 6 kap 26 § en möjlighet för bygg- och miljönämnden att besluta om deltagande för tjänstemän vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts överläggningar.

    

   Samhällsbyggnadskontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta att samhällsdirektör, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid samhällsbyggnadskontoret beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts sammanträden.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Följande sammanträdesdagar antas för år 2021

    

  Arbetsutskottet                                   Bygg- och miljönämnden

                                                                     14 januari konstituerande sammanträde

  14 januari                                                     28 januari

  11 februari                                                    25 februari    

  11 mars                                                         18 mars    

  15 april                                                          22 april

    6 maj                                                           20 maj       

  10 juni                                                           17 juni

   

  26 augusti                                                        9 september

  30 september                                                  7 oktober

  28 oktober                                                     11 november

  25 november                                                   9 december

                                                                                   

   

   

  Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl.15.15.

  Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl.15.00 med vissa undantag.

  Vid extra au före nämnd börjar au kl.15:00 och nämnd ca kl.15:10.

  (nämndens sammanträde i december kan komma att förläggas till fm).

  Konstituerande sammanträde förläggs med efterföljande arbetsutskott.

  Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas börja 13.30.

   

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.