Hoppa över navigering
 • Upprop

  justerare tid och plats

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

  2. Delegationsbeslut.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 • Anmälningarna läggs till handlingarna.

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad, ändring av BoM 2018-1884

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för byggnation tagen i bruk innan slutbesked utfärdats

 •   10

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort inredd bostad i komplementbyggnad

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av nio stycken radhus samt rivning av befintlig huvudbyggnad på Stadsberget 2

 •   12

  Tillsyn gällande underhåll av förfallen byggnad

 •   13

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att bortforsla brygga

 •   14

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   17

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   18

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Anta tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2023-2025.

   

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen för verksamhetsåren 2023-2025.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  anta internkontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamhet 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.