•   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Malin Olofsson och Emma Hårdsten Jörndahl informererar om

  • Dricksvatten

   

  Systemförvaltare Marie Rolkert informerar om

  • Detaljbudget 2020

   

  Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  • Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut
  • Delegationsbeslut
 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att utreda ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Godkänna Bygg- och miljökontorets förslag på tjänstegarantier för handläggning av lov och anmälan enligt plan- och bygglagen samt anmälan och ansökan enligt miljöbalken.

   

   

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  1.     Anta internkontrollrapport per december 2019

   

   

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Godkänna samt till kommunfullmäktige lämna årsredovisning, daterad 2019-12-31, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.