Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

  2. Delegationsbeslut.

  3. Februarirapport.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 • Anmälningarna läggs till handlingarna.

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   8

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta bort trädäck

 •   9

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader

 •   10

  Avskrivning av tillsynsärende gällande fasadändring (fönsterbyte)

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av plank, tillbyggnad och ändrad användning från kontorslokal till bostadshus samt installation av eldstad

 •   12

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   13

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   14

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav från miljötillsyn

 •   15

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   17

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   18

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   19

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   20

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   21

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.