Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Anna Keskitalo informerar om

   

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

    

  2. Delegationsbeslut.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälningar delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga upplag av stugor

 •   9

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende avverkning av träd och borttagande av växtlighet inom strandskyddat område

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift avseende fasadändring utan bygglov

 •   11

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla staket

 •   12

  Föreläggande om rättelse genom att riva brygga

 •   13

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla bro och materialskjul

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Föreläggande om försiktighetsmått avseende vedeldning

 • Norrhall 3:1

  Vallentuna kommun

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Anta yttrandet som sitt eget

   

   

   

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Martin André (L) utses som ordinarie ledamot i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

  2. Ulf Zakrisson (L) utses som personlig ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

    

   Beredning

   Veronika Areskoug (L) har blivit entledigad från sitt uppdrag i nämnden. Martin André (L) har ersatt Veronika Areskoug (L) i nämnden.

   Veronika Areskoug (L) var ordinarie ledamot i arbetsutskottet och Martin André (L) föreslås utses som ordinarie ledamot i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

    

   Louise Fredriksson (L) har blivit entledigad från sitt uppdrag i nämnden. Ulf Zakrisson (L) har ersatt Louise Fredriksson (L) i nämnden.

   Ulf Zakrisson (L) förslås utses som personlig ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.