Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för trädfällning

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   6

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla bod

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   8

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  godkänna attestbehörigheter inom bygg- och miljönämndens verksamheter enligt bifogad till ärendet hörande attestlista.

   

  godkänna att controller har generell attesträtt för uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut.

   

  delegera till samhällsbyggnadsdirektör att besluta om attesträtt för nya chefer inom bygg- och miljönämndens verksamheter samt besluta om ersättare för attestant fram till nästa beslut i bygg- och miljönämnden.

  Bilagor

 •   10

  Delgivningar/Meddelanden

 • Anmälningar läggs till handlingarna.

 •   12

  Anmälan delegationsbeslut

 •   13

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.