Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. 

  2. Delegationsbeslut.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Tyra Blum (MP) utses som ordinarie ledamot i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

    

    

    

    

   Beredning

   Gabriel Liljenström (MP) har blivit entledigad från sitt uppdrag i nämnden. Tyra Blum (MP) har ersatt Gabriel Liljenström (MP) i nämnden.

   Gabriel Liljenström (MP) var ordinarie ledamot i arbetsutskottet och Tyra Blum (MP) föreslås utses som ordinarie ledamot i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

   Kristina Westerlund (MP) kvarstår som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.