Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  1.   Jörgen Jansson (M), Karl-Göran Edberg (SD), Mats Hållén (L), Bertram Schmiterlöw (KD) samt

  Marcus Granström (S), Ylva Sandström (S), Lennart Svenberg (S) utses som ordinarie ledamöter i bygg- och miljönämndens arbetsutskott

   

  2.   Kjell Jansson (M), Roger Harvidsson (SD), Tommy Kårlin (L), Åsa Malmström (M) samt

  Britt Storm (S), Anders Lidén (S), Anneli Björk Andersson (S) utses som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  1.   anta nedanstående regler avseende ersättares tjänstgöring i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

  1.  personlig ersättare

  2.  ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll.

   

  3.  för ledamot tillhörande                       inträder ersättare i nedan angiven

       nedanstående partigrupp                   partigruppsordning

   

       (M)                                                (SD) (L) (KD)

      (SD)                                               (M) (KD) (L)

       (L)                                                (M) (KD) (SD) (C) (S) (MP)

       (KD)                                              (M) (L) (SD)

       (S)                                                (C) (V) (MP)

       (C)                                                (S) (MP) (V) (L) (M) (KD) SD)

       (MP)                                              (S) (C) (V)

       (V)                                                (S) (MP) (C)

      

                       

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

   

  1.   Jörgen Jansson (M) utses som ordinarie ledamot och Marcus Granström (S) som ersättare i rådet för funktionshinder och

   

  2.   Karl-Göran Edberg (SD) utses som ordinarie ledamot och Ylva Sandström (S) som ersättare i det kommunala pensionärsrådet.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  1.   Samhällsbyggnadsdirektör, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid samhällsbyggnadskontoret beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1.   Följande sammanträdesdagar antas för år 2023

   

  Arbetsutskottet                                   Bygg- och miljönämnden

                                                                        12 januari (konstituerande)

  12 januari                                                      26 januari

  9 februari                                                      16 februari    

  9 mars                                                           23 mars    

  5 april (onsdag)                                             27 april

  4 maj                                                             25 maj       

  1 juni                                                             15 juni

   

  24 augusti                                                      31 augusti

  14 september                                                28 september

  12 oktober                                                     26 oktober

  9 november                                                   23 november

  7 december                                                   14 december

                                                                                   

   

   

  Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl.15.15.

  Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl.15.00 med vissa undantag.

  Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas börja 13.30.

   

   

  Underlag till beslut

  Nämndsekreterares förslag godkänt av föregående mandatperiods ordförande samt nämnd.

  Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med controller med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.