Hoppa över navigering

Möte 2022-11-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information

 • Muntlig information

 • Under år 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för Norrtälje kommun. I december 2019 antog kommunstyrelsen, i enlighet med detta beslut, kommunens första strategiska lokalförsörjningsplan. Den strategiska planen omfattar hela kommunen och dessa verksamheter och ska revideras årligen. I linje med den strategiska lokalförsörjningsplanen har kultur- och fritidskontoret tagit fram en operativ lokalresursplan som ska utgöra planering för lokaler inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

 • Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott för år 2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter. De ekonomiska rapporterna redovisas muntligt till arbetsutskottet, handlingarna kommer dock att skickas ut så snart de är färdigställda.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden. 

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar delegeringsbeslut. 

 • Redovisning av nyinkomna ärenden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.