Hoppa över navigering

Möte 2022-11-28

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  •   1

    Val av justerare och tid för justering

  •   2

    Ändringar i föredragningslistan

  • Kultur- och fritidsnämnden fick den 16 november 2022 rubricerat förslag från kommunstyrelsekontoret att yttra sig över. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 november att delegera yttranderätten till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden berörs av revideringar i B-delen som är nämndernas gemensamma reglemente. Den revidering som föreslås är antalet ledamöter och ersättare i nämnden och dess arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på revideringen i A-delen för nämndernas reglementen.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.