Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Förslag till beslut avser fördelning till BKV Norrtälje av bidraget Öppen verksamhet för barn- och ungdomsföreningar för Camp Roslagen 2024. Bidraget subventionerar hyreskostnader för kommunala lokaler med syfte att skapa nya vägar för Norrtälje kommuns barn och ungdomar till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid. Camp Roslagens arrangemang stämmer väl överens med detta då målet för Camp Roslagen är att vidga deltagarnas vyer och bidra till en ökad idrottslig aktivitet i Roslagen genom att sprida rörelseglädje och visa att det finns något för alla inom idrotten.

 • Ett e-förslag har inkommit till kommunen gällande att uppföra en ny ishall i Norrtälje stad. Förslaget är att det ska byggas en till ishall för möjlighet att utöka träningstillfällen för föreningsverksamhet som bedrivs på is. Förslaget har fått 67 röster under perioden 2023 06 20 – 2024 01 28. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns tillräckligt med isytor i Norrtälje kommun och att andra anläggningstyper är mer prioriterade och rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget om att uppföra en ny ishall i Norrtälje stad.

 • Ett omfattande arbete bedrivs inom kommunen och med stödformer för föreningar som verkar för att främja kultarvet. Inrättandet av ett årligt kulturarvsstipendium möjliggör att ytterligare stimulera främjande insatser inom området. Kulturarvsstipendiet är ett stipendium som kan sökas av enskilda personer, föreningar, stiftelser eller företag för framåtsyftande, involverande, kunskapsspridande eller kunskapsfördjupande insatser i Norrtälje kommun. Det ska även vara möjligt att nominera stipendiater. Syftet med kulturstipendiet är att uppmärksamma aktörers arbete med att bevara, dokumentera och förmedla kulturarvet i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser stipendiater. Att dessa stipendier utdelas i samband med den årliga kulturgalan.

 • Vintertid, när det fallit snö i motionsspåren, anlägger Norrtälje kommun skidspår i motionsspåren. Syftet är att kunna erbjuda invånarna möjlighet att åka skidor. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att förtydliga de lokala ordningsföreskrifterna, för att minska risken för att konflikter uppstår mellan invånare som vill använda motionsspåren på olika sätt under vintern. Under den period då det finns snö bör skidåkning prioriteras i de motionsspår som har iordningställts för skidåkning. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen en revidering av 20 § i Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrifter.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till förvaltningen för perioden 13 februari – 26 mars 2024.

 •   10

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2024

 •   11

  Information

 • § 34

  Upprop

 • § 35

  Val av justerare och tid för justering

 • § 36

  Ändringar i föredragningslistan

 • Förslag till beslut avser fördelning till BKV Norrtälje av bidraget Öppen verksamhet för barn- och ungdomsföreningar för Camp Roslagen 2024. Bidraget subventionerar hyreskostnader för kommunala lokaler med syfte att skapa nya vägar för Norrtälje kommuns barn och ungdomar till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid. Camp Roslagens arrangemang stämmer väl överens med detta då målet för Camp Roslagen är att vidga deltagarnas vyer och bidra till en ökad idrottslig aktivitet i Roslagen genom att sprida rörelseglädje och visa att det finns något för alla inom idrotten.

  Bilagor

 • Ett e-förslag har inkommit till kommunen gällande att uppföra en ny ishall i Norrtälje stad. Förslaget är att det ska byggas en till ishall för möjlighet att utöka träningstillfällen för föreningsverksamhet som bedrivs på is. Förslaget har fått 67 röster under perioden 2023 06 20 – 2024 01 28. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns tillräckligt med isytor i Norrtälje kommun och att andra anläggningstyper är mer prioriterade och rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget om att uppföra en ny ishall i Norrtälje stad.

  Bilagor

 • Ett omfattande arbete bedrivs inom kommunen och med stödformer för föreningar som verkar för att främja kultarvet. Inrättandet av ett årligt kulturarvsstipendium möjliggör att ytterligare stimulera främjande insatser inom området. Kulturarvsstipendiet är ett stipendium som kan sökas av enskilda personer, föreningar, stiftelser eller företag för framåtsyftande, involverande, kunskapsspridande eller kunskapsfördjupande insatser i Norrtälje kommun. Det ska även vara möjligt att nominera stipendiater. Syftet med kulturstipendiet är att uppmärksamma aktörers arbete med att bevara, dokumentera och förmedla kulturarvet i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser stipendiater. Att dessa stipendier utdelas i samband med den årliga kulturgalan.

 • Vintertid, när det fallit snö i motionsspåren, anlägger Norrtälje kommun skidspår i motionsspåren. Syftet är att kunna erbjuda invånarna möjlighet att åka skidor. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att förtydliga de lokala ordningsföreskrifterna, för att minska risken för att konflikter uppstår mellan invånare som vill använda motionsspåren på olika sätt under vintern. Under den period då det finns snö bör skidåkning prioriteras i de motionsspår som har iordningställts för skidåkning. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen en revidering av 20 § i Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrifter.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till förvaltningen för perioden 13 februari – 26 mars 2024.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nyinkomna handlingar.

 • § 44

  Information

 • § 45

  Nämndinitiativ från Socialdemokraterna gällande Stadsarkivet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.