Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information från Valorganisationen

 •   5

  Valnämndens preliminära rösträkning den 9 juni 2024

 • Beslutande sammanträde

  Yrkanden

  Nils Matsson (M) yrkar att Patrik Dahl (C) justerar dagens protokoll.

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar om val- och demokratinämnden kan besluta i enlighet med Nils Matssons (M) förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

 • Ordförande frågar om det finns några ändringar i föredragningslistan att anmäla.

 • Mikael Forssander informerar muntligen från valorganisationen om hur valdagen och valnatten på kommunens mottagning fortlöpt samt hur dagens rösträkning ska gå till för de närvarande.  Ordförande och en från valorganisationen åker in till Länsstyrelsen med rösterna när de är räknade och kontrollerade. Valurnan kontrolleras och plomberas.

 • Norrtälje kommun ansvarar för granskning av alla förtidsröster genom valnämnden. I vallokalen granskar röstmottagarna de sena inkomna förtidsröster samt utlandsröster som hunnit fram till valdagen. Onsdagen den 12 juni 2024 räknas de förtidsröster som aldrig skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen. Vid dagens förrättning har val- och demokratinämnden att hantera 712 röster.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.