Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällsbyggnadsinformation

 •   4

  Projektplan för inrättande av kommunalt naturreservat i Färsna

 •   5

  Beslut om granskning - Detaljplan för Björnö etapp 2 och 3, del av fastigheten Östhamra 1:15, i Frötuna församling

 •   6

  Antagande av detaljplan för kvarteret Pråmen, fastigheten Pråmen 1 med flera, i Norrtälje stad

 •   7

  Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteret Pråmen, Norrtälje Hamn

 •   8

  Styrgruppsmöte för samhällsbyggnadsprojekt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.