Möte 2020-01-22

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
13:00 - 14:20 Häverösalen