Hoppa över navigering
 •   3

  Allmän samhällbyggnadsinformation

 •   4

  Återremiss - Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Gräddö 2:41, 2:42 och 2:43, Rådmansö

 •   5

  Godkännande av Markanvisningsavtal för kvarter 9A Terminalen och 9B Ankaret i Norrtälje Hamn

 •   6

  Avtal om lägenhetsarrende för Mälby badplats

 •   7

  Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner

 •   8

  Godkännande av projektplan och start-PM – Detaljplan för del av fastigheten Mora 3:55

 •   9

  Avskrivning av detaljplan för Tallhöjden, del av fastigheten Tälje 2:103

 •   10

  Styrgrupp översiktsplan 2050

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.