Hoppa över navigering
  • Idag på aktuell plats finns en förskola med 67 inskrivna barn. Antalet platser uppgår idag till 60 utifrån att det finns paviljonger etablerade på platsen. Lokalerna är i synnerligen dåligt skick och det är kommunstyrelsekontoret som har bedömt att Fastighetsavdelningen inte bör renovera, utan istället undersöka möjlighet till etablering av fristående samhällsfastighet.

    Planavdelningen har i samarbete med mark- och exploateringsavdelningen och kommunens fastighetsstrateg, tagit fram ett kvalificerings- PM för kommande planering för del av fastigheten Tälje 4:62.

     

    Processen föreslås hanteras på så sätt att planavdelningen får ansvar för att ta fram en första analys (förstudie) kring hur kommunen kan nyttja aktuell fastighet på ett effektivt sätt med kombination av annat innehåll, exempelvis mindre skolverksamhet (F-3), äldreboende, bostäder. För att sedan arbeta fram ett planförslag med inriktningen att utreda och utveckla förutsättningarna fram till samrådet inom kommunen. Det vill säga att markanvisning sker därefter.

     

  • Telia Towers Sweden AB behöver bygga en basstation för mobilt bredband och mobiltelefoni, på del av Görla 9:2 . Basstationen ska försörja närområdets kunder. Kommunen tecknar ett arrendeavtal och upplåter mark för detta. Avtalet gäller 10 år, med automatiska 5-årsvisa förlängningar. Kommunen får en indexuppräknad ersättning om ca 8 373 kr/år.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.