Möte 2019-10-02

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  •   4

    Antagande av detaljplan för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad

  •   5

    Exploateringsavtal för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad

  •   6

    Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:20 i Frötuna församling

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.