Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällsbyggnadsinformation

 •   4

  Information från tekniska kontoret

 •   5

  Uppsiktsplikt Norrtälje hamn 2022

 •   6

  Beslut om utställning, FÖP Rimbo

 •   7

  Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje Hamn

 •   8

  Investeringar 2023 – Mindre investeringar/trafiksäkerhetsåtgärder 2023

 •   9

  Investeringar 2023 – Planerat underhåll – Beläggning 2023

 •   10

  Investeringar 2023 – Planerat underhåll – Övrigt 2023

 •   11

  Investering 2023 - övergripande planerat underhåll för fastigheter

 •   12

  Reinvestering 2023 - Rådmansö skola sporthall takkonstruktion, tilläggsanslag

 •   13

  Slutredovisning av investering 2016 – Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016-2017

 •   14

  Slutredovisning av investering 2018 – Om-/Nybyggnad av gång- och cykelväg Rimbo Vallby 5:91

 •   15

  Slutredovisning av investering 2012 – Nybyggnad av lokalgator, GC-vägar och VA-ledningar i Västertorp NV Rimbo

 •   16

  Slutredovisning av investering 2018 - Nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen

 •   17

  Slutredovisning av investering 2016 – Ombyggnad av Öströms Gränd

 •   18

  Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet

 •   19

  Slutredovisning av investering 2020 – Utbyte av Faktoribron i Norrtälje

 •   20

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 •   21

  Styrgrupp stora projekt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.